Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno, tel. 013-43-688-21, fax. 013-43-224-73

  Gdzie się uczyć?

SZUKAJ KURSU W BAZIE

SZUKAJ SZKOŁY / KURSU W BAZIE


Wybierz szkołę / kurs z listy:

Wybierz powiat:

Wpisz nazwę szkoły / kursu:


Oferta Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie na rok 2009/2010

Szkoły dla dorosłych

 1. Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
  na podbudowie gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej
  Kierunek:
  • ogólny
 2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 2-letnie
  na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
  Kierunek:
  • ogólny
 3. Technikum Uzupełniające 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej Kierunek:
  • technik handlowiec
  • technik technologii szkła
  • technik mechanik
  • technik budownictwa
  • technik usług kosmetycznych
 4. Szkoły Policealne dla Dorosłych
  podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
  a) Zaoczne 2-letnie
  Zawód:
  • technik administracji
  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik informatyk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia
  • technik wiertnik
  • technik górnictwa otworowego
  • technik elektronik
  • technik usług kosmetycznych
  b) Zaoczne 1,5 roku
  Zawód:
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  c) Zaoczne 1 roczne
  Zawód:
  • technik usług pocztowych i finansowych
  • opiekunka środowiskowa
  • sprzedawca

Oferta kursowa Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w roku szkolnym 2008/2009

Kursy ekonomiczne

 • Asystentka - sekretarka 80 godz.
 • Kadry - płace 60 godz.
 • Księgowość wspomagana komputerem 180 godz.
 • Prowadzenie własnej firmy 40 godz.
 • Organizacja agroturystyki 40 godz.
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 80 godz.
 • Gospodarka magazynowa wspomagana komputerem 80 godz.
 • Kancelaryjno - archiwalny 40 godz.

Kursy BHP

 • BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 8 godz.
 • BHP dla pracowników administracyjno - biurowych 14 godz.

Kursy komputerowe

 • Sieci komputerowe - tworzenie i administracja 40 godz.
 • Kurs grafiki komputerowej I i II stopnia 40 godz.
 • Podstawowa obsługa komputera 40 godz.
 • Tworzenie stron WWW 40 godz.
 • ECDL 40 godz.
 • Oprogramowanie biurowe I, II i III stopnia 40 godz.
 • Word I i II stopnia 40 godz.
 • Excel I i II stopnia 40 godz.
 • Obsługa platformy "MOODLE" 35 godz.

Kursy gastronomiczne

 • Kurs barmański 55 godz.
 • Kurs kelnerski 55 godz.

Elektroniczny informator o ofercie edukacyjnej szkół
na rok szkolny 2008/2009 - strona KO

 
 
 

Konferencja
w Sanoku
23-11-2009

 
 

Galeria fotografii - Sanok 23-11-09

 
 

Kampania informacyjno - promocyjna w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego