Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno, tel. 013-43-688-21, fax. 013-43-224-73

  O projekcie

"Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

CELE PROJEKTU
Promocja idei kształcenia ustawicznego wśród pracodawców, pracowników i osób bezrobotnych regionu oraz informacja na temat możliwości jakie kształcenie ustawiczne oferuje.

DZIAŁANIA
Konferencje informacyjno - promocyjne
Kampania medialna

OKRES REALIZACJI
01.12.2008 - 31.12.2009

 
 
 

Konferencja
w Sanoku
23-11-2009

 
 

Galeria fotografii - Sanok 23-11-09

 
 

Kampania informacyjno - promocyjna w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego